ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Бюджет за 3-то тримесечие – 2020

1 Дейност 322 – Бюджет 2020г
2 Дейност 338 – Бюджет 2020г
3 Дейност 713 – Бюджет 2020г
4 Дейност 322 – ПО 2019г
5 Дейност 338 – ПО 2019г
6 Дейност 713 – ПО 2019г

 

Бюджет за 2-ро тримесечие – 2020

1 Дейност 322 – Бюджет 2020
2 Дейност 338 – Бюджет 2020
3 Дейност 322 – ПО 2019
4 Дейност 338 – ПО 2019
5 Дейност 713 – ПО 2019

Бюджет за 1-во тримесечие – 2020

1 Дейност 322 – Бюджет 2020
2 Дейност 338 – Бюджет 2020
3 Дейност 322 – ПО 2019
4 Дейност 338 – ПО 2019
5 Дейност 713 – ПО 2019

 

Бюджет за 1-во тримесечие – 2019

1. Бюджет 2019 Деиност 322 31.03.19г
2. Бюджет 2019 Дейност 338 31.03.19г
3. ПО 2018 Дейност 322 31.03.2019г

 

Бюджет за 2-ро тримесечие – 2019

1. Бюджет 2019 Деиност 322 31.03.19г

 

Бюджет за 3-то тримесечие – 2019

1. Бюджет 2019 – Дейност 322
2. Бюджет 2019 – Дейност 338
3. Преходен остатък 2018 – Дейност 322
4. Преходен остатък 2018 – Дейност 338
5. Преходен остатък 2018 – Дейност 713

 

Бюджет за 4-то тримесечие – 2019

1. Бюджет 2019 Дейност 322
2. Бюджет 2019 Дейност 338
3. Бюджет 2019 Дейност 713
4. Преходен остатък 2018 Дейност 322
5. Преходен остатък 2018 Дейност 338
6. Преходен остатък 2018 Дейност 713

 

Разпределение на Преходен остатък – 2019

1. ПО 2019 Дейност 322
2. ПО 2019 Дейност 338
3 ПО 2019 Дейност 713

 

Бюджети от минали години

Към началото