гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Училищни учебни планове 2018 - 2019 година


Учебен план за 1-ви А клас

Учебен план за 1-ви Б клас

Учебен план за 1-ви В клас

Учебен план за 2-ри А клас

Учебен план за 2-ри Б клас

Учебен план за 2-ри В клас

Учебен план за 3-ти А клас

Учебен план за 3-ти Б клас

Учебен план за 3-ти В клас

Учебен план за 3-ти Г клас

Учебен план за 4-ти А, Б, В, Г клас

Учебен план за 5-ти А клас

Учебен план за 5-ти Б клас

Учебен план за 5-ти В клас

Учебен план за 6-ти А клас

Учебен план за 6-ти Б клас

Учебен план за 6-ти В клас

Учебен план за
7-ми А клас

Учебен план за
7-ми Б клас

Учебен план за
7-ми В клас

Основно училище "Иван Вазов"


График 2018 - 2019 година

График за класни работи

График за контролни работи -
I - IV клас

График за контролни работи -
V - VII клас

График за консултацииАктуално Прием График и учебни планове История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час Иновативно училище