Полезна информация
OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Молба от родител при отсъствия
ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График за провеждане на часовете по спортни дейности

График за провеждане на класните работи за II срок 

График за провеждане на консултации

График за провеждане на учебните занятия

График за провеждане на часовете по БДП

График за провеждане на часовете по ГЗ

График за провеждане час на класа

График на дежурства на учителите
гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Актуално Прием История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час
Основно училище "Иван Вазов"