гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg
         
Актуално Прием История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Профил на купъвача -
Полезна информация
OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Молба от родител при отсъствия
ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

График за провеждане на часовете по спортни дейности

Спортен календар

График за провеждане на класните работи за I срок 

График за провеждане на консултации