OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Молба от родител при отсъствия
ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


График за провеждане на учебните занятия
График за провеждане на учебните занятия
График за провеждане на учебните занятия

гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Основно училище "Иван Вазов"
Актуално Прием График и учебни планове История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час Иновативно училище
Меню за обедно хранене