Полезна информация
OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Молба от родител при отсъствия
ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

График за провеждане на часовете по спортни дейности

График за провеждане на класните работи за I срок 

График за провеждане на консултации

График за провеждане на учебните занятия

График за провеждане на часовете по БДП

График за провеждане на часовете по ГЗ

График за провеждане час на класа
гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Актуално Прием История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час
Основно училище "Иван Вазов"