гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Основно училище "Иван Вазов"
Календар на дейностите за 2018-2019 г.
ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - Смолян

Месец Януари

Учител: Бонка Балийска
Предмет: БЕЛ

Основната цел на иновацията е интегриране на ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ в образователния процес по български език и литература в търсене на ДОБРОТО. Учениците биват да извличат и осмислят послания от художествени текстове, както и да роботят в екип. Чрез разнообразни по формат и съдържание дейности се изгражда и траен интерес към изкуството изобщо. В рамките на  иновацията бяха осъществени следните инициатви:
1. Добрите послания в народните приказки - беседа
2.Урок в музея: Българските традиции и обичаи - извор на мъдрост и добрина
3.Моят първи урок по добрина - индивидуални проекти на учениците - януари 2019
Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември
Месец Февруари

Учител: Величка Киндова и Ралица Данчева
Предмет: БЕЛ

С голямо старание и вълнение учениците от 4 б клас на ОУ „Иван Вазов”
гр. Смолян отбелязаха 146 годишнината от гибелта на Васил Левски.

     
Във фоайето на училището подредиха изложба от книги, рисунки и информационни табла за живота и дейността на Апостола.

   
  На 18 и 19 февруари в Актовата зала на училището представиха литературно-музикална програма  „НЕКА ТИ РАЗКАЖЕМ…” за Васил Левски пред ръководството, учители, родители и съученици.
       Тържеството завърши с ПОКЛОН пред паметта на Апостола.

Месец Септември

Учител: Ася Хаджиева
Предмет: Английски език
Инициативи:
26.09.2018 - Ден на езиците - отбелязан във фоайето с представени от децата песни на три езика - руски, английски и български . По време на английската песен се включиха и останалите ученици от начален етап, които пяха и танцуваха заедно. Изявата бе посетена и от директора на училището.
Календар
Календар
Календар

Месец Октомври
Календар
Учител: Бисерка Димитрова
Предмет: Човекът и обществото

Иновативен проект по Човекът и обществото в III а клас - „Моят роден град Смолян“.
Учениците участваха с постери, табла, книжки и макети на известни сгради в града и околностите на града. Децата сами издириха и изработиха своите проекти, в които разказаха за историята на града и красивата ни природа.
Месец Ноември
Учител: Бисерка Димитрова
Предмет: Човекът и обществото

Иновативен проект в III a клас по Човекът и обществото, свързан с народните будители и делото на двамата братя Кирил и Методий.

Календар
Месец Декември

Учител: Златка Табакова
Предмет: БЕЛ

Казвам се Златка Табакова. Учител съм на II а клас в ОУ „Иван Вазов“ - гр. Смолян. Ние с колежката  ми от ЦДО - Милена Стоилова работим иновативно в направление „Роден език“  и по- конкретно - “ В търсене на доброто“. По повод Националната седмица на четенето, проведена от 22 до 26.10 2019 г , учениците писаха съчинения на тема „ Истории добрички, разказани от всички“. Темата е много обширна и всеки можеше да избере сам за какво добро да разкаже. В последствие, с помощ на родителите, творбите бяха събрани и издадени в детска книжка, която беше коледния подарък на всяко дете.
        Изработихме и табло на приятелството, в оформянето  на което децата от класа се включиха с голям интерес.
        Работата ни продължава като сега акцентираме на приятелството и тя е под надслов „Ние сме приятели сега и завинаги“.
Истории добрички, разказани от вскички
Проектна работа с учениците от 4 клас, включени в иновационното обучение. Учениците работиха по групи и изработваха проекти на тема „Моят мечтан дом“. Групите представиха проектите си пред класа и всяка една от групите даваше оценка на останалите, в специално изработена оценъчна карта от учителя по английски език - г-жа Хаджиева.
Участие на учениците от 4 и 6 клас в три състезания по английски език- „Многознайко“, „Аз общувам с Европа“ и международното състезание „HIPPO“. Във всички състезания учениците се представиха отлично, като имаше отличени златни и бронзови медалисти. Всички участници получиха сертификати за участие в състезанията.
Учител: Ирина Чолакова
Предмет: Човекът и природата

Учениците от 4. А клас работиха върху раздела  „ Организмите и      средата на живот“. Класът беше разделен на групи:
1.Животът в сладководните басейни.
2. Животът в солено-водните басейни.
3. Животът в паркове и градини.
4. Животът в равнините.
5. Животът в широколистните гори.
6. Животът в иглолистните гори и в най-високите части на планините.
                   Учениците събраха информация от различни източници за представители от растителния и животинския свят, тяхната среда на живот и приспособления за живот. При разработването на уроците се ръководех от идеята, как лесно, интересно и точно да представя съдържанието на учебния материал и да дам практическа насоченост на учебното съдържание. Заложих на проектна работа, насочена към дейности, които развиват мисленето, сравняването. В следващите часове учениците трябва да представят презентации и мисловни карти за растенията и животните и тяхната среда на живот.

Учител: Лиляна Йовкова
Предмет: Човекът и природата
С учениците от IV a клас бе проведен урок за „Движение на Земята около слънцето“.
Урокът бе презентиран с електронния учебник, като по същия бе визуализирано с MOZAIK 3D прожекция  движението на Земята  по  земната орбита, около слънцето и същевременното и движение около оста си.
Учениците получиха реална представа за самия процес. Нагледно и достъпно видяха как става смяната на сезоните и разбраха каква е причината затова.
След като урока предизвика голям интерес у децата, чрез образователната платформа Kahoot и техните лични телефони, учениците по забавен и увлекателен начин, направиха упражненията, за да проверят и затвърдят знанията си.
Месец Април
Календар


Учител: Мая Кехайова
Предмет: Английски език

Разучаване на песен за вълшебните думи и доброто в час по английски език"Please and thank you" с помощта на интерактивната дъска в 3а клас.
Победителите от състезанието на английски език „Аз зная английски език” от 3а клас.
Победителите от състезанието на английски език „Аз общувам с Европа”.

Учител: Мария Кубатева
Предмет: Човекът и природата

Разделени на екипи учениците се запознаха с групите животни и растения и тяхната среда на живот.След това изработиха проекти и подредиха кът на тема:,,Ние познаваме животните и растенията”.
Третокласниците събраха любопитни факти за любими животни и изработиха лапбуци и проекти с хранителни вериги.

Месец Март

Учител: Силвия Хусева
Предмет: Математика

По случай годишнината от откриването на числото ПИ, ученици от 6-а клас, подготвиха информационно табло и презентация по темата: „Числото ПИ“
Благодарение на това учениците научиха доста интересна информация и слушаха песента, която е специално създадена чрез числото ПИ.  Допълнително за часовете по математика ще се подготвят чрез платформата на КАН-академия, която е създадена за интерактивни уроци и ще предават домашните си чрез нея. Благодарение на което се затвърждават знанията им и сами могат да проверят, какви им са грешките.
Учител: Валентина Тодорова
Предмет: Химия и опазване на околната среда

Създадени тестове и приложения
- Растителна клетка в Learning apps. 7 клас
- Създадени тестове в Kahoot
- Въздух и вода 5 клас
- Химични елементи формули и уравнения 7 клас
- Химични реакции 6 клас
- Физични и химични явления 6 клас
- Размножаване, растеж и развитие 6 клас
- Химична символика, валентност. Метали - натрий.
- Неметали - хлор 7 клас
- Космос 5 клас
- Киселини. Халогенни елементи. Периодична система
- Жизнени процеси при многоклетъчните организми 6 клас
- Жизнени процеси при многоклетъчните 5 клас
- Вещества и процеси 7 клас
- Многообразие и класификация на организмите. Едноклетъчни организми
2. Работа по проекти:
- Въздух 5 клас
- Вода 5 клас
3. Разработване на учебното съдържание по Биология и ЗО  в ppt
4. Използване на „Уча се“ в часовете по Човекът и природата, Биология и ЗО и Химия и ООС
Календар
Календар
Актуално Прием График и учебни планове История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час Иновативно училище

Учител: Десислава Парова
Предмет: Човекът и природата
Иновативно училище

Учител: Юлияна Митрева

        На 27.03.2019г. и 28.03.2019г. над 100 третокласници с ръководител г-жа Юлия Митрева отбелязаха Световната седмица на парите.
Учениците посетиха ASSET BANK , където се запознаха с произхода на парите. Имаха възможност да видят монети и книжни банкноти, които се използват в различни държави. Разбраха за основните функции на парите.
       Под игрова форма децата усвоиха знания за „движението“ на парите.
sdr
sdr
dig
dav
Учител: Теодора Яръмова

- Иновативен метод за работа с ученици с дислексия по Проект „Иновативно училище“

Учител: Кирил Маринов

Във връзка с иновативното обучение, учениците от 3-ти „Г“ клас изработиха проект на тема „Ние познаваме животните и растенията“. Това стана, след като теоретично се запознаха с учебния материал, свързан с темата „Водата и сушата като среда на живот за организмите“. Получиха знания за различните групи животни и растения и имаха възможност да ги приложат при изработване на проектите. На 20.02.2019 г. бе оформен кът с изработените от учениците материали. 
През м. март учениците от 3-ти „Г“ клас работиха по нови проекти. Бяха разделени на две групи, като първата изработи книжка, свързана със забележителностите на  родния край и родния град, а втората - изработи книжка на тема: „Билките и гъбите в природата“. Децата показаха умения за работа в екип и на практика приложиха натрупаните знания по темата. 
Готовите книжки бяха подредени в специален кът в класната стая, където на родителите е предоставена възможност да се запознаят със съдържанието им. 

Учител: Емилия Петканова
Предмет: БЕЛ

ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ по роден език в образователния и извън образователния процес в търсене но ДОБРОТО
Описание на проекта:
                        МОГА
                         Моят
                            Организиран
                               Грамотен
                                  Анализатор
Ученикът в позиция МОГА;
МОГА да бъда аналитичен и грамотен по роден език;
МОГА да пиша, чета, защитавам своята позиция  в образователния процес и извън него;
Насърчаване на уменията на учениците да общуват пълноценно на роден език - в час и пред публика;
Обогатяване на езиковия запас от думи и значенията им за качествено четене с разбиране и изграждане на устойчиви нравствени ценности.


План на изпълнение


Учител: Мария Бабаджанкова
Предмет: Околен свят


Още формация за иновациите 4-в клас

Ръководители:
Ирина Чолакова
Лиляна Йовкова.

       Учениците от IV a клас изготвиха постери със събраната информация от Интернет и образователни платформи на тема: „Организмите и средата на живот“. Учениците придобиха умения за работа в екип, извличане на информация, придобиване на навици за самоконтрол и усвояване на основните знания по Човекът и природата с активно им участие и създаване на собствени ресурси.