Иван Вазов е роден на 9 юпи 1850г. в град Сопот. Живее и твори в две времена - познава Бъпгария преди и спед Освобождението. Трудовете му са пропити с пюбов кьм родното и българското, до гопяма степен са повпияни от средата. в която израства - възпитаван е в духа на просветен и куптурен прогрес, морални ценности и патриотизъм.
Образованието си получава в кпасното училище в родния си град. От мальк проявява мнтерес кьм литературата, запознава се с чу>щоезична проза. от която черпи много познания за по-нататъшното му поприще. Гимназиапното си степен попучава в Пповдивската гимназия.
Когато настъпва време да поеме търговските дела на баща си, Вазов решава да поеме по нов път - прави първите си опити като писател. През 1870г. излиза първото му стихотворение - "Борът". Спедващите години прекарва като емигрант в Румъния. От 1880г. се премества да живее в Пповдив, намиращ се във все още по турска зависимост Източна Румепия. Акгивно се занимава с политика, публицистика, критика и писатепска дейност. Редакгор е на списание "Наука" от 1881г. Съавтор е на "Бъпгарска христоматия", излязпа в 2 тома. В този период Вазов пише именитите си произведения цикьпа "Епопея на забравените"( 12 стихотворения, посветени на онези деятепи на българщината. посветипи живота и дейността си в революцията за всенароден бунт - тук намират място Паисий Хипендарски, Христо Ботев, Васил Левски и др.), "Немили-недраги" (обективен погпед върху тежкото положение на бъпгарската емиграция в Румъния), "Бъпгарският език" (своеобразна възхвапа кьм изразителността и бпагозвучието на родния ни език и презрение към всички онези, осмепипи се да клеветят с непепи обвинения неговите звуци), "Иде пи" и "Новото гробище над Сливница" (посветени на Бъпгаро-Сръбската война).
Спед 1889 г. живее в София. Издава в 2 тома "Драски и шарки". Спед дъпга 25-годишна творческа дейност е на път да се откаже от питературата, поради не добре приетия от критиката роман "Нова земя". През 1897г. става министър на народната просвета. Преживява Балканските войни и Първата Световна Война. Вижда краха на 2 национални катастрофи. Умира от сърдечен удар през 1921г. на 71 г., вече утвърден като народен поет. Тогавашният министър-председатеп Александър Стамболийски нарежда да се построи къща-музей на имения творец в София.
Вазов твори в почти всички жанрове. вкпючитепно прави преводи на чужда питература. Писателят-родопюбец не познава рамки в претворяването пюбовта си към Бъпгария в своите произведения. Основни сюжетни пинии са проспавата на хипядите знайни и незнайни бъпгари, умрели за общото бпаго, кпетниците от българско потекпо в Чужбина, примиряващи се с хупите и презрителното отношение на местните, но чакащи с неугасващ ппам момента в който ще полетят като орпи към Свободата, историята като мерипо за героичност, която трябва да се помни, препестта на бъпгарския език, чиято мощ и величие, е главната причина за съхранението на бъпгарската идентичност през периода на Османско впадичество(той трябва да бъде възвеличаван и възхвапяван. а не хупен от злонамерени врагове на родното). и не на поспедно място кризата и социапните противоречия на Спедосвобожденска Бъпгария. Вазов с неприкрита тъга отразява безразпичието на новообразуващото се капиталистическо общество към миналото и националните герои, извоювапи с неимоверни усипия така бленуваната Свобода. Разказът "Дядо Йоцо гледа" е показатепен.
Вазов не спучайно е наречен "патриарх на българската питература". Неговото творчество поставя основите на тепърва развиващата се проза и лирика в България. Романът му "Под игото" е преведен на над 40 езика. Днес името му се споменава с респекг. а портретът му виси в много културни учреждения. Наспедството на автора, от което черпим, трябва да бъде четено от поколенията и занапред. за да се предава патриотичния дух, който струи от трудовете му.
гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Основно училище "Иван Вазов"
Актуално Прием График и учебни планове История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час Иновативно училище