ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

І. За първи клас, учениците ще бъдат приемани по паралелки в дневна форма на обучение

Прилежащ район на училището:

(Централна част от ЖК „Невястата” и западна част от ЖК „Нов център”, с основни външни граници, включени в района, както следва: ул. „Македония”, ул. „Проф. Асен Василев”, ул. „Орфей”, група блокове в ЖК „Нов център” между ул. „Дичо Петров”, ул. „Кокиче”, ул. „Арх. Петър Петров” и ул. „Бузлуджа” с № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 50, 52, ул. „П. Р. Славейков”, ул. „Спортна” - цялата част от  улиците, източно от прилежащия район на СУ „Св.Св. Кирил и Методий” - Смолян,  /в т.ч. ул. „Димитър Благоев”, бул. „България”, ул. „Колю Шишманов”, ул. „Грудьо войвода” и ул. „Снежанка”/, ул. „Добружа”, ул. „Елица”, ул. „Мизия”).

ІІ. Критерии за приемане на ученици в първи клас:ЗАБЕЛЕЖКА
: Общите критерии са посочени, съгласно Решение № 799 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 10.05.2018 година, Протокол № 37
 
гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Основно училище "Иван Вазов"
Актуално Прием График и учебни планове История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час Иновативно училище