Учебна 2017/2018 година
А. Дневен режим:
1. Учебните занятия в училището започват в 8.00 часа.

1.1. Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основна образователна степен е следния:

1 час   8.00 -   8.35 часа
2 час   8.50 -   9.25 часа
3 час 10.05 - 10.40 часа
4 час 11.00 - 11.35 часа
5 час 11.55 - 12.30 часа

1.2. Графикът на часовете от ІІІ и ІV клас на начален етап на основна образователна степен е следния:

1 час   8.00 -   8.40 часа
2 час   8.50 -   9.30 часа
3 час 10.05 - 10.45 часа
4 час 11.00 - 11.40 часа
5 час 11.55 - 12.35 часа
6 час 12.50 - 13.30 часа

1.3. Графикът на часовете за V - VІІІ клас от прогимназиален етап на основна образователна степен е следния:

1 час   8.00 -   8.45 часа
2 час   8.55 -   9.40 часа
3 час 10.05 - 10.50 часа
4 час 11.00 - 11.45 часа
5 час 11.55 - 12.40 часа
6 час 12.50 - 13.35 часа
7 час 13.45 - 14.30 часа

2. ПИГ - начален етап -  отдих и самоподготовка - от 13.30 ч. до 17.00 ч .
3. Часовете по СИП се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.
4. Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.
5. Часовете на извънучилищните учреждения - ОДК и др. с ученици от училището да започват след 16.00 ч. за учениците от начален етап и след 16.30 ч. за учениците от прогимназиален етап, като те се съобразят с утвърдените вече графици за консултации, часове по СИП и модул по ФВС.
Б. Седмичен режим:
1. Учебните занятия в училище се провеждат от понеделник до петък включително.
2. След приключване на редовните учебни занятия се провеждат организационни и методически дейности.
3. Родителски срещи и консултиране на родители и ученици -
Дневният и седмичен режим на училището е утвърден със заповед  на директора на училището.
гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Актуално Прием История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час
Основно училище "Иван Вазов"