ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено
на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас.
 
Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“
Към началото