ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Отлично представяне на учениците от ОУ „Иван Вазов“ – Смолян на областния кръг на олимпиадата по математика.

            Скъпи ученици, уважаеми родители,

          Отлично представяне на учениците от ОУ „Иван Вазов“ –Смолян на областния кръг на олимпиадата по математика.

            На 13.02.2021 година в Профилирана природо-математическа гимназия “Васил Левски” – Смолян се проведе областният кръг на олимпиадата по математика за IV, V и VI клас. Във възрастова група ІV клас се състезаваха общо 30 ученици.

            Осем от класираните ученици от І до VІІІ място са ученици от Основно училище „Иван Вазов“ – Смолян.

            Според регламента за за тази възрастова група не се провежда национален кръг.

            Класирането на четвъртокласниците от І до VІІІ място от ОУ „Иван Вазов“ – Смолян от областния кръг е следното:

І място

Михаил Георгиев

Ивайло Чавдаров

ІІІ място

Виктория Карафезиева

V място

Костадин Гунчев

VІІ място

Мартин Кюркчиев

VІІІ място

Катерина Стойнева

Александър Левов

Даниел Ръжеников

           Поздравления за чудесното представяне на учениците и техните класни ръководители и учители по математика г-жа Йорданка Ташева; г-жа Здравка Данева и г-жа Петя Бойчева.

            Протокол с резултатите на учениците от областния кръг може да видите тук.

Отлично представяне на учениците от ОУ „Иван Вазов“ – Смолян на областния кръг на олимпиадата по математика.
Към началото