ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поклон пред делото на първоучителите Кирил и Методий!

Поредно професионално признание!
Мария Семерджиева – началник на РУО Смолян, връчи Свидетелства за професионална признателност  на колегите ни Живка Караманолова и Татяна Раева.  Екипът е номиниран за националния кръг на конкурса на Министерството на образованието и науката  „Иноватори в образованието“

 

 

Конкурсът  е за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати и се организира за първи път от МОН. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване.

Уважаеми колеги, пожелаваме ви здраве, силен дух и нови професионални върхове!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Към началото