гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Актуално Прием История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час
Училищни учебни планове

Училищен учебен план за 1-ви А клас

Училищен учебен план за 1-ви Б клас

Училищен учебен план за 1-ви В клас

Училищен учебен план за 2-ри А клас

Училищен учебен план за 2-ри Б клас

Училищен учебен план за 2-ри В клас

Училищен учебен план за 2-ри Г клас

Училищен учебен план за 5-ти А клас

Училищен учебен план за 5-ти Б клас

Училищен учебен план за 5-ти В клас

Училищен учебен план за 6-ти А клас

Училищен учебен план за 6-ти Б клас

Училищен учебен план за 6-ти В клас

Училищен учебен план за 3-ти; 4-ти; 7-ми клас


Информация за организация на учебния ден


Основно училище "Иван Вазов"