online live casino singaporeeTwinning - ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

По случай 9 май – ден на Европа, патронния празник на ОУ „Иван Вазов“- Смолян и 24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, учителите от  ОУ „Иван Вазов“ представят своя eTwinning проект “ More Green Less Grey Let’s Recycle and Play “, по който работиха в периода октомври – април 2021 – 2022г.

Book titled 'MORE GREEN LESS GREY LET'S RECYCLE AND PLAY'Read this book made on StoryJumper

 


През учебната 2021/2022 година, Основно училище „Иван Вазов“  се включи в международния проект “MORE GREEN LESS GREY LET’S RECYCLE AND PLAY”. Проектът е свързан с опазването на околната среда и формиране на екологично възпитание у учениците. Те имат възможност да участват в различни дейности по проекта, както и да ги споделят с връстниците си от други държави, като използват английски език.

  Основно училище „Иван Вазов“ участва в проекта „Иновации в действие“. Темата на иновацията е „В баланс с природата“. Този eTwinning проект успешно се прилага към заложените иновативни практики в училище.

 Участници са учениците от:
– 3А, 3Б, 6А клас с ръководител г-жа Ася Хаджиева;
– 4Б клас с г-жа Величка Ангелова, Сийка Стефанова;
– 2А, 3В, 4А, 5В клас с г- жа Мая Бакърджиева
– 5А, 5Б, 6Б с г-жа Мая Кехайова.


Учителите Величка Ангелова и Мая Бакърджиева и техните ученици са наградени с национален знак за качество на Националното звено за координация по дейност eTwinning България 

Учителите Величка Ангелова и Мая Бакърджиева и техните ученици от ІІІ Б, ІV В, VІ Г и VІІ А клас бяха удостоени с Национален знак за качество за проекта „Time for Fun” в международната платформа за споделяне на добри практики – eTwinning. Знаците за качество се връчват на учители с отлични eTwinning проекти. Те показват, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт. В периода 07.01.2021 г. – 30.05.2021 година учениците от Основно училище „Иван Вазов“ – Смолян реализираха проекта в международната платформа за споделяне на добри практики – eTwinning. Той беше атрактивно разширение и обогатяване на учебната програма  по английски език с подкрепата на различни инструменти от Web 2.0 и в сътрудничество с партньори от европейски училища от Италия и Полша, както и Турция. Оценката на проекта  и участниците е присъдена от Националното звено за координация на еTwinning проекти – Центъра за развитие на човешките ресурси.

            Целта на проекта беше да се насърчат учениците и да се подобрят техните умения в областта на английския език и информационните технологии. Te се учеха по-добре, когато се забавляваха и създаваха свои собствени учебни материали. Дейностите бяха публикувани онлайн чрез инструментите Web 2.0. Създадени са видеа, много постери, използвани са инструменти и платформи като: Padlet, Storyjumper, You tube, Wordart, Canva, Wakelet, Movie maker,  Vimeo, Book creator, Emaze, за да се представят материалите подготвени съвместно с учениците. Водеща е работата в екип, прилагането на нови полезни за образователния процес ресурси. Проведени бяха видеоконференции, споделени са материали за Twinspace.

Проектът се популяризира чрез съвместната ни работа. Помогна ни да развием ключови компетенции и умения у нашите ученици. Общуването на чужд език е една от основните компетентности, разписани в Европейската референтна рамка като ключови за личната успешна реализация и интегриране в обществото при съвременните условия на глобализация. Използването на системи за електронно обучение и безопасен интернет по време на проекта при изпълнение на поставените задачи развиха дигиталните и социални компетентности – работа в група, съвместни задачи, общуване със съученици и учител.

 

Линк към проекта: https://live.etwinning.net/projects/project/256349

 


Отбелязване на 9 май като Ден на Европа и Ден на eTwinning. 

Към началото