ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Престижна награда eTwinning School Label 2023-2024

В навечерието на 9 май – Ден на Европа и eTwinning ОУ „Иван Вазов“ – Смолян е отличено с eTwinning School Label 2023-2024.  Престижната награда се връчва за първи път и това е изключително постижение за екипа на eTwinning в училището! Официалното съобщение ще бъде публикувано в Образователната платформа на Европейското училище – ESEP и в други новинарски канали на eTwinning и Европейската комисия.

Ние сме пример за всички останали училища с отдадеността и ангажираността да популяризираме eTwinning и неговите ценности, които са представени от мисията на училищата eTwinning.

Линк с  повече информация за eTwinning School Label 2023-2024

http://etwinning.hrdc.bg/wp-content/uploads/2023/06/eTwinning-School-Label-2023-2024.pdf

Списък на победителите:
Наградени през 2023-2024 г

 


ХИБРИДНО ОБУЧЕНИЕ “МИСИЯ ETWINNING SCHOOL”

На 25 и 26 януари 2023 г., във връзка с кампанията на Националното звено за координация по дейност eTwinning в България, свързана с кандидатстването за знак eTwinning School Label, се проведе хибридно обучение за начинаещи итуинъри на тема “МИСИЯ ETWINNING SCHOOL”.

В събитието се включиха три образователни институции – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София и ОУ “Иван Вазов” – гр. Смолян с водещи eTwinning посланиците Надежда Станкова и Цветелена Таралова. Обучението е подкрепено от ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

ОУ „Иван Вазов“ беше поканено за участие в eTwinning събитието “Мисия еTwinning училище” в реална и онлайн среда от eTwinning посланик Надежда Станкова. За първи път ние представихме наш училищен eTwinning проект на такъв важен форум и се запознахме с  водещи eTwinning, Еразъм+ проекти и новата платформа ESEP. Благодарим за eTwinning подкрепата и на посланик Таралова и нейният екип, които ни представиха интересни проекти и още повече ни мотивираха за нови бъдещи сътрудничества.

 

 


 

Национален знак за качество

За поредна година Основно училище “Иван Вазов” е удостоено с национален знак за качество за проектите: ”More green less gray let’s recycle and play”, ”My Fun Class”, ”Here and There, English Is Everywhere”, ”Let me tell you all about me”, ”Smile to the Future with Recycle”.

Учителите, които са носители на национален знак за качество за учебната 2021-2022г. са:
Ася Хаджиева, Валентина Тодорова, Величка Ангелова, Мая Бакърджиева, Мая Кехайова и Сийка Стефанова. Сътрудничихме си с учители и ученици от Турция, Италия, Испания, Латвия, Полша, Румъния и др.

Всички проекти, в които участвахме са свързани с развиване на творческите и комуникативни умения на учениците по английски език и тяхното екологично възпитание. Проектите са обвързани и с иновацията на нашето училище – “В Баланс с природата”.
Благодарим на учениците и техните родители за активната и всеотдайна работа по тези проекти!

 

 

 

 

 

 


По случай 9 май – ден на Европа, патронния празник на ОУ „Иван Вазов“- Смолян и 24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, учителите от  ОУ „Иван Вазов“ представят своя eTwinning проект “ More Green Less Grey Let’s Recycle and Play “, по който работиха в периода октомври – април 2021 – 2022г.

Book titled 'MORE GREEN LESS GREY LET'S RECYCLE AND PLAY'Read this book made on StoryJumper

 


През учебната 2021/2022 година, Основно училище „Иван Вазов“  се включи в международния проект “MORE GREEN LESS GREY LET’S RECYCLE AND PLAY”. Проектът е свързан с опазването на околната среда и формиране на екологично възпитание у учениците. Те имат възможност да участват в различни дейности по проекта, както и да ги споделят с връстниците си от други държави, като използват английски език.

  Основно училище „Иван Вазов“ участва в проекта „Иновации в действие“. Темата на иновацията е „В баланс с природата“. Този eTwinning проект успешно се прилага към заложените иновативни практики в училище.

 Участници са учениците от:
– 3А, 3Б, 6А клас с ръководител г-жа Ася Хаджиева;
– 4Б клас с г-жа Величка Ангелова, Сийка Стефанова;
– 2А, 3В, 4А, 5В клас с г- жа Мая Бакърджиева
– 5А, 5Б, 6Б с г-жа Мая Кехайова.


Учителите Величка Ангелова и Мая Бакърджиева и техните ученици са наградени с национален знак за качество на Националното звено за координация по дейност eTwinning България 

Учителите Величка Ангелова и Мая Бакърджиева и техните ученици от ІІІ Б, ІV В, VІ Г и VІІ А клас бяха удостоени с Национален знак за качество за проекта „Time for Fun” в международната платформа за споделяне на добри практики – eTwinning. Знаците за качество се връчват на учители с отлични eTwinning проекти. Те показват, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт. В периода 07.01.2021 г. – 30.05.2021 година учениците от Основно училище „Иван Вазов“ – Смолян реализираха проекта в международната платформа за споделяне на добри практики – eTwinning. Той беше атрактивно разширение и обогатяване на учебната програма  по английски език с подкрепата на различни инструменти от Web 2.0 и в сътрудничество с партньори от европейски училища от Италия и Полша, както и Турция. Оценката на проекта  и участниците е присъдена от Националното звено за координация на еTwinning проекти – Центъра за развитие на човешките ресурси.

            Целта на проекта беше да се насърчат учениците и да се подобрят техните умения в областта на английския език и информационните технологии. Te се учеха по-добре, когато се забавляваха и създаваха свои собствени учебни материали. Дейностите бяха публикувани онлайн чрез инструментите Web 2.0. Създадени са видеа, много постери, използвани са инструменти и платформи като: Padlet, Storyjumper, You tube, Wordart, Canva, Wakelet, Movie maker,  Vimeo, Book creator, Emaze, за да се представят материалите подготвени съвместно с учениците. Водеща е работата в екип, прилагането на нови полезни за образователния процес ресурси. Проведени бяха видеоконференции, споделени са материали за Twinspace.

Проектът се популяризира чрез съвместната ни работа. Помогна ни да развием ключови компетенции и умения у нашите ученици. Общуването на чужд език е една от основните компетентности, разписани в Европейската референтна рамка като ключови за личната успешна реализация и интегриране в обществото при съвременните условия на глобализация. Използването на системи за електронно обучение и безопасен интернет по време на проекта при изпълнение на поставените задачи развиха дигиталните и социални компетентности – работа в група, съвместни задачи, общуване със съученици и учител.

Линк към проекта: https://live.etwinning.net/projects/project/256349

Основно училище „Иван Вазов“ град Смолян е наградено и с Европейския знак за качество за отличната работа в проекта на eTwinning „Time For Fun!“. Това означава, че нашият труд, работата на нашите ученици и нашето училище са признати на най-високо европейско ниво. Проектът ще бъде показан в специална зона на Европейския портал на www.etwinning.net.

 

 


Отбелязване на 9 май като Ден на Европа и Ден на eTwinning. 

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"