ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Oлимпиади и състезания

Oлимпиади и състезания 2022/2023 учебна година


Компютърно моделиране

 • Областен кръг
  1. Протокол за класираните за Национален кръг ученици и техните резултати – КМ – 3 и 4 клас
  2. Протокол за явилите се ученици и техните резултати – 3 и 4 клас – областен кръг
 • Общински кръг
  1. КМ – Протокол за класирани ученици III клас – 2022 – 2023
  2. КМ – Протокол за явилите се ученици и техните резултати III клас – общински кръг – 2022 – 2023
  3. КМ – Протокол за класирани ученици IV клас – 2022 – 2023
  4. КМ – Протокол за явилите се ученици и техните резултати IV клас – общински кръг – 2022 – 2023

Математика

 • Общински кръг
  1. Протокол за класираните за областен кръг ученици и техните резултати
  2. Протокол за явилите се ученици и техните резултати

Български език и литература

 • Общински кръг
  1. Протокол за класираните за областен кръг ученици и техните резултати
  2. Протокол за явилите се ученици и техните резултати

История и цивилизации

 • Общински кръг
  1. Протокол за класираните за областен кръг ученици и техните резултати
  2. Протокол за явилите се ученици и техните резултати

Астрономия

 • Общински кръг
  1. Протокол за класираните за областен кръг ученици и техните резултати

Физика

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"