ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Спортен календар за учебната 2023-2024 година

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА


I. Участие в Ученически игри 2023/2024 година

1. Провеждане на вътрешноучилищен кръг от Ученически игри по различните видове спорт.

Срок: м.Х.2023 г. – м. XI.2023 г.
Отг. Учители по ФВС 

2. Участие в Общински кръг от Ученически игри по различните видове спорт.

Срок: м.Х.2023 г. – м. I.2024 г.
Отг. Учители по ФВС 

3. Участие в Областен кръг от Ученически игри при класирани училищни отбори.

Срок: по график
Отг. Учители по ФВС 

4. Участие в Зонален кръг от Ученически игри при класирани училищни отбори.

Срок: по график
Отг. Учители по ФВС 

5. Участие в Финален кръг от Ученически игри при класирани училищни отбори.

Срок: по график
Отг. Учители по ФВС 

II.  Участие в Общински кръг от ученически игри

Срок: м.ХI.2023 г.
Отг. Учители по ФВС 

III.  Участие в Национален ученически шампионат по плуване.

Срок: м.ХI.2023г. – м. XII.2023 г.
Отг. Учители по ФВС 

IV.  Участие в Национален ученически шампионат по ски.

Срок: м.II.2024г. – м. III.2024 г.
Отг. Учители по ФВС 

V.  Участие в дейностите, заложени в Спортния календар на Община Смолян.

Срок: по график на Община Смолян
Отг. Учители по ФВС 

VI.  Участие в проект “Научи се да караш ски” с ученици от II клас.

Срок: м.III.2023 г.
Отг. Учители по ФВС 

VII.  Организиране и провеждане на вътрешноучилищни спортни дейности.

1. Организиране и провеждане на спортни състезания в седмицата, посветена на празника на училището.
– Турнир по футбол, волейбол, баскетбол и тенис на маса.

Срок: м.IV.2024г. – м. III.2024 г.
Отг. Класни ръководители, учители
по ФВС и педагогически съветник

2. Организиране на спортни празници по Заповед на МОН.

Срок: м.IX.2023г. – м. VI.2024 г.
Отг. Учители по ФВС 

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"