ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА


 1. I. Участие в Ученически игри 2022/2023 година
 2. Провеждане на вътрешноучилищен кръг от Ученически игри по различните видове спорт.

                                                                                       Срок: м. X. 2022 г. – м. XI. 2022 г.
                                                                                       Отг. Учители по ФВС

 1. Участие в Общински кръг от Ученически игри по различните видове спорт.

                                                                                        Срок: м. X.2022 г. – м. II.2023 г.
                                                                                        Отг. : Учители по ФВС

 1. Участие в Областен кръг от Ученически игри при класирани училищни отбори.

                                                                                         Срок: по график
                                                                                         Отг.: Учители по ФВС

 1. Участие в Зонален кръг от Ученическите игри при класирани училищни отбори.   

                                                                                         Срок: по график
                                                                                         Отг.: Учители по ФВС

 1. Участие във Финален кръг от Ученически игри при класирани училищни отбори.

                                                                                          Срок: по график
                                                                                          Отг.: Учители по ФВС

 1. II. Участие в „Световен ден на ходенето“.

                                                                                         Срок: м. XІ. 2022 г.
                                                                                         Отг. Учители по ФВС

IIІ. Участие в Национален ученически шампионат по плуване.

                                                                                    Срок: по график
                                                                                        Отг.: Учители по ФВС

 1. IV. Участие в Национален ученически шампионат по ски.

                                                                                          Срок: по график
                                                                                          Отг.: Учители по ФВС

 1. V. Участие в Национален ученически шампионат по тенис на корт.

                                                                                    Срок: по график
                                                                                    Отг.: Учители по ФВС

 

VІ. Участие в дейностите, заложени в Спортния календар на Община Смолян.

                                                                                    Срок: по график на Община Смолян
                                                                                    Отг. : Учители по ФВС

VІІ. Участие в проект„Научи се да караш ски”  с ученици от ІI клас

                                                                                         Срок: м. III.2023 г.
                                                                                         Отг.: Класни ръководители

 

VІІІ. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни спортни дейности.

 1. Организиране и провеждане на спортни състезания в седмицата, посветена на празника на училището.
 • Турнир по футбол, волейбол, баскетбол и тенис на маса

                                                                               Срок: м. VI. 2023 г.
                                                                               Отг.: класни ръководители,
                                                                               Учители по ФВС, педагогически съветник

 1. Организиране на спортни празници по Заповед на МОН.

                                                                                      Срок: м. ІХ.2022 г. – м. VІ.2023 г.
                                                                                      Отг.: Учители по ФВС

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"