ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Начало

Уважаеми родители,
       Уведомяваме ви, че във връзка със Заповед № РД-01-274/ 29.04.2021г. на
министъра на здравеопазването присъственият учебен процес за учениците от
пети до седми клас, ще се осъществява, при спазване на следния график:

а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас;

б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V и VІ
клас;

в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІ и VІІ
клас.

 


 

 


 

Към началото