Участие в Национално състезание по хореография „Фолклорна плетеница“ – 2023 година

Учениците от четвърти клас в ОУ „Иван Вазов“ – Смолян, изучаващи хореография заедно с техния ръководител Русанка Бодурова, се завърнаха от град Бургас, след участие в десетото издание на Националното…

Дни на отворените врати в ОУ „Иван Вазов“

Уважаеми родители, Основно училище „Иван Вазов“ организира за бъдещите първокласници „Дни на отворените врати“ от 08:00 до 12:00 часа в периода от 05.06.2023г. до 09.06.2023г. Ще бъдат организирани много и интересни занимания…

Второ място на Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – 2023г.

Второ място на Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – 2023г. за отбора от VI б клас: 1. Анджелина Матеева Илчева; 2. Мая Сергеева Дрянкова; 3. Яна…

Забележителни резултати от международната олимпиада по английски език – „HIPPO“

Отново учениците от ОУ „Иван Вазов“ – Смолян сa със забележителни резултати  сред изучаващите английски език в страната. На 17.03. 2023 г. се проведе международна олимпиада по английски език – „HIPPO“….

Престижна награда eTwinning School Label 2023-2024

В навечерието на 9 май – Ден на Европа и eTwinning ОУ „Иван Вазов“ – Смолян е отличено с eTwinning School Label 2023-2024.  Престижната награда се връчва за първи път…

Най-активен читател за 2022 г.

За поредна година по традиция Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян награди най-активните читатели за изминалата 2022 година. Горди и щастливи сме да споделим с вас, че отново читател на годината…

 Основно училище „Иван Вазов“ е създадено през 1979 година. В него се обучават ученици от целия град и близки села. Визията на училището преминава през неговото минало и настояще. Утвърдило се през годините като водещо учебно заведение с постиженията си в образователното дело, Основно училище „Иван Вазов” формира у учениците си национални и общочовешки добродетели.

Училището е първото в града, в което се въвежда  ранно чуждоезиково обучение, ИКТ в обучението, изградена е първата безжична мрежа на училище в област Смолян и „Класна стая на бъдещето”.

Основно училище „Иван Вазов“  е образователен център, в който основна  ценност е високото качество на овладените знания и умения. Специално внимание се отделя на подготовката по БЕЛ и математика. За всичко това се грижи  висококвалифициран и отговорен педагогически персонал, който постоянно усъвършенства професионалните си умения. Екип от високоотговорни  личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство се грижи за формирането на бъдещите членове на гражданското ни общество.

Всяка учебна година ученици и учители работят по различни проекти и Национални програми. През 2021 година ОУ „Иван Вазов“ е отличено с Европейския знак за качество за отлична работа в проекта на eTwinning „Time For Fun!“ –  признание за най-високо европейско ниво.

Материално – техническата база е модерна, привлекателна и грижливо поддържана.

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година (обн. – ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.) училището е одобрено за ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, единственото на територията на областта през следващите две години.

От своето създаване е базово училище към Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.


Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"