ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Начало

 

 
 

Уважаеми родители,

       Уведомяваме ви, че от 15.02.2021 г. /понеделник/ учениците в Основно училище „Иван Вазов“ ще се обучават по Заповед № РД-01- 52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването до 30 април при спазването на следния график:

– до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІІ клас;

– от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас;

– от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.  – присъствено се обучават учениците в клас.

Учениците от начален етап продължават присъственото си обучение.


Към началото