ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

График на часовете

Дневно разписание на часовете за

2023/2024 учебна година


За І и ІІ клас – продължителност 35 минути

1 час – 8.00 – 8.35 часа
2 час – 8.50– 9.25 часа
3 час – 09.50 –10.25 часа
4 час – 10.40 – 11.15 часа
5 час –  11.40 – 12.15 часа

За ІІІ и ІV клас – продължителност 40 минути

1 час – 8.00 – 8.40 часа
2 час – 8.50 – 9.30 часа
3 час – 09.50 –10.30 часа
4 час – 10.40 – 11.20 часа
5 час –  11.40 –12.20 часа
6 час – 12.30 – 13.10 часа

За V – VІІ клас – продължителност 40 минути

1 час – 8.00 – 8.40 часа
2 час – 8.50 – 9.30 часа
3 час – 09.50 –10.30 часа
4 час – 10.40 – 11.20 часа
5 час –  11.40 –12.20 часа
6 час – 12.30 – 13.10 часа
7 час – 13.20 – 14.00 часа

 

Начало на учебния ден Край на учебния ден Особености при организацията на учебния ден
8:00 часа  16:30 часа   І и ІІ клас – целодневна организация на учебния ден
 8:00 часа  17:30 часа  ІІІ и ІV клас – целодневна организация на учебния ден
 8: 00 часа  18:00 часа  V клас ЦОУД
 8:00 часа  13:10 часа  V-VІІ клас – полудневна организация на учебния ден
 8:00 часа  14:00 часа  V-VІІ клас, когато имат час на класа и час за спортни дейности

 

Класове, за които се отнася Време на почивката Продължителност
І и ІІ клас 08:35 – 08:50 15 минути
09:30 – 09:30 20 минути
10:25 – 10:40 15 минути
11:15 – 11:40 25 минути
ІІІ и ІV клас 08:40 – 08:50 10 минути
09:30 – 09:50 20 минути
10:30 – 10:40 10 минути
11:20 – 11:40 20 минути
12:20 – 12:30 10 минути
V, VІ, VІІ клас 08:40 – 08:50 10 минути
09:30 – 09:50 20 минути
10:30 – 10:40 10 минути
11:20 – 11:40 20 минути
12:20 – 12:30 10 минути
13:10 – 13:20 10 минути

 

ЦОУЦ – I – II клас – продължителност 35 минути

І. При четиричасов учебен ден
ЧАС РАЗПИСАНИЕ ДЕЙНОСТИ
1. 11:15 – 11:50 Организиран отдих и физическа активност
2. 12:15 – 12:50 Организиран отдих и физическа активност
3. 13:15 – 13:50 Самоподготовка
4. 14:15 – 14:50 Самоподготовка
5. 15:05 – 15:40 Занимания по интереси
6. 15:55 – 16:30 Занимания по интереси
ІІ. При петчасов учебен ден
1. 12:15 – 12:50 Организиран отдих и физическа активност
2. 12:50 – 13:24 Организиран отдих и физическа активност
3. 13:25 – 14:00 Самоподготовка
4. 14:15 – 14:50 Самоподготовка
5. 15:05 – 15:40 Занимания по интереси
6. 15:55 – 16:30 Занимания по интереси

 

ЦОУД – III – IV клас – продължителност 40 минути

І. При петчасов учебен ден
ЧАС РАЗПИСАНИЕ ДЕЙНОСТИ
1. 12:20 – 13:00 Организиран отдих и физическа активност
2. 13:00 – 13:40 Организиран отдих и физическа активност
3. 13:40 – 14:20 Самоподготовка
4. 14:30 – 15:10 Самоподготовка
5. 15:15 – 15:55 Занимания по интереси
6. 16:00 – 16:40 Занимания по интереси
ІІ. При шестчасов учебен ден
1. 13:10-13:50 Организиран отдих и физическа активност
2. 13:50-14:30 Организиран отдих и физическа активност
3. 14:30-15:10 Самоподготовка
4. 15:20-16:00 Самоподготовка
5. 16:05-16:45 Занимания по интереси
6. 16:50-17:30 Занимания по интереси

 

* Забележка: В групите за ЦОУД учебните занимания приключват според описания по-горе график, а след посочения последен час свободните занимания и игри за оставащите ученици продължават до 18:00 часа.

 

ЦОУД – V клас – продължителност 40 минути

V клас с времетраене на часовете

І. При шестчасов учебен ден ІІ. При седемчасов учебен ден
РАЗПИСАНИЕ ДЕЙНОСТИ РАЗПИСАНИЕ ДЕЙНОСТИ
13:10 – 13:40 Обедна почивка и организиран отдих 14:00 – 14:30 Обедна почивка и
организиран отдих
13:40 – 14:20 I самоподготовка 14:30 – 15:10 I самоподготовка
14:30 – 15:10 II самоподготовка 15:20 – 16:00 II самоподготовка
15:20 – 16:00 III самоподготовка 16:10 – 16:50 III самоподготовка
16:10 – 17:30 Занимания по интереси/индивидуална работа 17:00 – 18:00

Занимания по интереси/индивидуална работа

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"