ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

График на часовете

Дневно разписание на часовете за

2022/2023 учебна година


За І и ІІ клас – продължителност 35 минути

1 час – 8.00 – 8.35 часа
2 час – 8.50– 9.25 часа
3 час – 09.50 –10.25 часа
4 час – 10.40 – 11.15 часа
5 час –  11.40 – 12.15 часа

За ІІІ и ІV клас – продължителност 40 минути

1 час – 8.00 – 8.40 часа
2 час – 8.50 – 9.30 часа
3 час – 09.50 –10.30 часа
4 час – 10.40 – 11.20 часа
5 час –  11.40 –12.20 часа
6 час – 12.30 – 13.10 часа

За V – VІІ клас – продължителност 40 минути

1 час – 8.00 – 8.40 часа
2 час – 8.50 – 9.30 часа
3 час – 09.50 –10.30 часа
4 час – 10.40 – 11.20 часа
5 час –  11.40 –12.20 часа
6 час – 12.30 – 13.10 часа
7 час – 13.20 – 14.00 часа

 

Начало на учебния денКрай на учебния денОсобености при организацията на учебния ден
8:00 часа 16:30 часа  І и ІІ клас – целодневна организация на учебния ден
 8:00 часа 17:30 часа ІІІ и ІV клас – целодневна организация на учебния ден
 8: 00 часа 18:00 часа V клас ЦОУД
 8:00 часа 13:10 часа V-VІІ клас – полудневна организация на учебния ден
 8:00 часа 14:00 часа V-VІІ клас, когато имат час на класа и час за спортни дейности

 

Класове, за които се отнасяВреме на почивкатаПродължителност
І и ІІ клас08:35 – 08:5015 минути
09:30 – 09:3020 минути
10:25 – 10:4015 минути
11:15 – 11:4025 минути
ІІІ и ІV клас08:40 – 08:5010 минути
09:30 – 09:5020 минути
10:30 – 10:4010 минути
11:20 – 11:4020 минути
12:20 – 12:3010 минути
V, VІ, VІІ клас08:40 – 08:5010 минути
09:30 – 09:5020 минути
10:30 – 10:4010 минути
11:20 – 11:4020 минути
12:20 – 12:3010 минути
13:10 – 13:2010 минути

 

ЦОУЦ – I – II клас – продължителност 35 минути

І. При четиричасов учебен ден
ЧАСРАЗПИСАНИЕДЕЙНОСТИ
1.11:15 – 11:50Организиран отдих и физическа активност
2.12:15 – 12:50Организиран отдих и физическа активност
3.13:15 – 13:50Самоподготовка
4.14:15 – 14:50Самоподготовка
5.15:05 – 15:40Занимания по интереси
6.15:55 – 16:30Занимания по интереси
ІІ. При петчасов учебен ден
1.12:15 – 12:50Организиран отдих и физическа активност
2.12:50 – 13:24Организиран отдих и физическа активност
3.13:25 – 14:00Самоподготовка
4.14:15 – 14:50Самоподготовка
5.15:05 – 15:40Занимания по интереси
6.15:55 – 16:30Занимания по интереси

 

ЦОУД – III – IV клас – продължителност 40 минути

І. При петчасов учебен ден
ЧАСРАЗПИСАНИЕДЕЙНОСТИ
1.12:20 – 13:00Организиран отдих и физическа активност
2.13:00 – 13:40Организиран отдих и физическа активност
3.13:40 – 14:20Самоподготовка
4.14:30 – 15:10Самоподготовка
5.15:15 – 15:55Занимания по интереси
6.16:00 – 16:40Занимания по интереси
ІІ. При шестчасов учебен ден
1.13:10-13:50Организиран отдих и физическа активност
2.13:50-14:30Организиран отдих и физическа активност
3.14:30-15:10Самоподготовка
4.15:20-16:00Самоподготовка
5.16:05-16:45Занимания по интереси
6.16:50-17:30Занимания по интереси

 

* Забележка: В групите за ЦОУД учебните занимания приключват според описания по-горе график, а след посочения последен час свободните занимания и игри за оставащите ученици продължават до 18:00 часа.

 

ЦОУД – V клас – продължителност 40 минути

V клас с времетраене на часовете

І. При шестчасов учебен денІІ. При седемчасов учебен ден
РАЗПИСАНИЕДЕЙНОСТИРАЗПИСАНИЕДЕЙНОСТИ
13:10 – 13:40Обедна почивка и организиран отдих14:00 – 14:30Обедна почивка и
организиран отдих
13:40 – 14:20I самоподготовка14:30 – 15:10I самоподготовка
14:30 – 15:10II самоподготовка15:20 – 16:00II самоподготовка
15:20 – 16:00III самоподготовка16:10 – 16:50III самоподготовка
16:10 – 17:30Занимания по интереси/индивидуална работа17:00 – 18:00

Занимания по интереси/индивидуална работа

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"