ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Занимания по интереси

Занимания по интереси за учебната 2023/2024 година

 

Програмата за занимания по интереси осигурява развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Тематични области за провеждане на занимания по интереси през учебната 2022/2023 година:

  1. Дигитална креативност
  2. Природни науки
  3. Математика
  4. Изкуства и култура
  5. Спорт

Групи по „Занимания по интереси“ за учебната 2023/2024 година

Ръководител Тематична област Група
1. Калинка Цветкова Математика “АРХИМЕД”
2. Цветан Каменарски Роботика “Дигитална креативност”
3. Сийка Стефанова Околен свят “Знам и мога I”
4. Сийка Стефанова Околен свят “Знам и мога II”
5. Снежанка Узунова Математика “Искам, знам и мога 1”
6. Снежанка Узунова Математика “Искам, знам и мога 2”
7. Валентина Тодорова Човекът и природата клуб “Млад природолюбител”
8. Силвия Хусева Математика “Магията на интелекта 1”
9. Силвия Хусева Математика “Магията на интелекта 2”
10. Емилия Петканова Български език и литература “Обичам да чета и пиша”
11. Стефка Караджова Български език и литература “Познавам родния език I”
12. Стефка Караджова Български език и литература “Познавам родния език II”
13. Кирил Маринов Шахмат “Силна мисъл 1”
14. Кирил Маринов Шахмат “Силна мисъл 2”
15. Соня Цветкова Пеене “Славейчета”
16. Гергана Бенева- Върбанова Български език и литература “Успявам по български език и литература”
17. Русанка Бодурова Народни танци “Хорце 1”
18. Русанка Бодурова Народни танци “Хорце 2”
19. Русанка Бодурова Народни танци “Хорце 3”

 


Занимания по интереси за учебната 2022/2023 година

 

Програмата за занимания по интереси осигурява развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Тематични области за провеждане на занимания по интереси през учебната 2022/2023 година:

  1. Дигитална креативност
  2. Природни науки
  3. Математика
  4. Изкуства и култура
  5. Спорт

Групи по „Занимания по интереси“ за учебната 2022/2023 година

Ръководител Тематична област Група
1. Калинка Цветкова Математика „Архимед“
2. Калинка Цветкова Математика „Питагор“
3. Сийка Стефанова Изкуства и култура „Арт ателие“
4. Снежанка Узунова Математика „Искам, знам и мога“ 1
5. Снежанка Узунова Математика „Искам, знам и мога“ 2
6. Стефка Караджова Изкуства и култура „В съкровищницата на българския език“
7. Бонка Балийска Изкуства и култура „Общувам и успявам“ 1
8. Бонка Балийска Изкуства и култура „Общувам и успявам“ 2
9. Ася Хаджиева Изкуства и култура „Забавен английски“ 1
10. Ася Хаджиева Изкуства и култура „Забавен английски“ 2
11. Русанка Бодурова Изкуства и култура „Хорце 1“
12. Русанка Бодурова Изкуства и култура „Хорце 2“
13. Русанка Бодурова Изкуства и култура „Хорце 3“
14. Русанка Бодурова Изкуства и култура „Хоро“
15. Малина Анастасова Природни науки „Млад географ“
16. Силвия Хусева Математика „Магията на интелекта“
17. Кирил Маринов Спорт – шахмат „Силна мисъл“ 1
18. Кирил Маринов Спорт – шахмат „Силна мисъл“ 2
19. Валентина Тодорова Природни науки „Млад природолюбител“
20. Цветан Каменарски Дигитална креативност „Дигитална креативност“

 

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"