ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Учебни планове

Учебни планове – 2022/2023 година


 1. Училищен учебен план – 1 а клас
 2. Училищен учебен план – 1 б клас
 3. Училищен учебен план – 1 в клас
 4. Училищен учебен план – 2 a клас
 5. Училищен учебен план – 2 б клас
 6. Училищен учебен план – 2 в клас
 7. Училищен учебен план – 3 а клас
 8. Училищен учебен план – 3 б клас
 9. Училищен учебен план – 3 в клас
 10. Училищен учебен план – 4 а клас
 11. Училищен учебен план – 4 б клас
 12. Училищен учебен план – 4 в клас
 13. Училищен учебен план – 5 а клас
 14. Училищен учебен план – 5 б клас
 15. Училищен учебен план – 5 в клас
 16. Училищен учебен план – 6 а клас
 17. Училищен учебен план – 6 б клас
 18. Училищен учебен план – 6 в клас
 19. Училищен учебен план – 7 а клас
 20. Училищен учебен план – 7 б клас
 21. Училищен учебен план – 7 в клас
 22. Училищен учебен план – 7 г клас
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"