ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Проект „ЕРАЗЪМ+“ КД1

С одобрен проект по Програма ЕРАЗЪМ+, КД 1 стартира учебната година. Проектът „Търсене на върхови постижения в обучението“ с номер № 2019-1-BG01-KA101-061875 има за цел  да допринесе за европейско измерение в учебната дейност чрез повишаване на професионалната квалификация на педагогическия персонал. Участието на учители в европейски структурирани курсове ще насърчи и реализиране на специфичните цели за усъвършенстване на дигиталните, лингвистичните и социални компетенции на участниците в мобилността, които да подпомогнат методическата подготовка на останалите членове на училищния екип. Специфичните цели, които проектът си поставя са: Интегриране на модерните технологии и социални медии в класната стая и в извънурочните форми на обучение, които да отговарят на потребностите на съвременните ученици; Привличане на родителите за по-активно участие в училищния живот; Поставяне на началото и развитието на нови европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

Избраните курсове са съобразени с конкретните нужди на училищния персонал и са свързани с дигиталните компетентности на учителите и постигането на върхови постижения в преподаването и ученето.

От 2 до 7 септември, тази година, се осъществи първата от предвидените мобилности. Ралица Данчева и Валентина Тодорова участваха в курс „Дигитална маркетинг стратегия“ в Тенерифе, Испания. В петдневната програма на обучението бяха включени теми като „Одит на училищния уебсайт и какво го прави добър“, „SEO стратегията“, „Маркетинг на съдържанието на сайта“, „Маркетинг на социалните медии“. В този курс педагозите  се запознаха с най-добрите платформи за уеб приложения и решения за ИКТ, необходими в ежедневната им работа. Научиха как да създават привлекателно и интерактивно мултимедийно съдържание и презентации, как да подобрят училищния уебсайт.

В програмата на курса бяха предвидени посещения на природни и културни забележителности на екзотичния остров.

Предстои споделяне на придобитите знания с останалите колеги от колектива на ОУ „Иван Вазов“ – Смолян.

 

 

 

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"