ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

ОУ „Иван Вазов“ – Смолян реализира първата мобилност по проекта 2019-1-BG01-KA101-061875 „Търсене на върхови постижения в образованието“ по програма ЕРАЗЪМ+.

Проектът имаше за цел да постигне по-добри резултати в учебната дейност, чрез повишаване на професионалната квалификация на педагогическия персонал.

От 2 до 7 септември 2019 година учителите Ралица Данчева и Валентина Тодорова присъстваха на курс „Integrating ICT and new technologies into teaching and education” (Интегриране на „ИКТ“ и нови технологии в процеса на преподаване и учене“) в Тенерифе, Испания.

По време на петдневната програма за обучение се запознаха с най-добрите платформи за уеб приложения и ИТ решения.

Бяха обучени съвместно с представители от различни страни, как да създават интерактивно съдържание и презентации.

По време на обучението се запознаха с теми като:

  • ” Одит на училищния уебсайт и какво го прави добър “
  • „SEO стратегия“
  • „ Маркетинг на съдържанието на уебсайта “
  • „Маркетинг на социални медии“

 

Освен това програмата на курса включваше обширна програма за разглеждане на природните и културни обекти на острова.

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"