ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Иновативно училище

НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ” – „В БАЛАНС С ПРИРОДАТА”

 

[dflip id=”6944″][/dflip]

 


Проект  “Мравчиците” – „В БАЛАНС С ПРИРОДАТА”

По повод  световния ден на Земята, ние учениците от 2. В клас от ОУ „Иван Вазов” заедно с нашите учители г-жа Бойчева и г-жа Ангелова, станахме истински спасители като се погрижихме не за кого да е, а за едни от най-важните насекоми на планетата ни – МРАВЧИЦИТЕ! Те имат нужда от нашата помощ, а ние можем да им помогнем като  оградим техния съвършен дом – мравуняка и им носим храна! В това хубаво пролетно време поставихме ограждение на един от мравуняците в района зад РДТ „Николай Хайтов”.

Не е нужно да полагаме големи грижи за тях, достатъчно е да не разрушаваме дома им!


Иновативен урок с учениците от II Б клас

Проект „Моят роден край“

Учениците от II Б клас, заедно със своите учители госпожа Здравка Данева и госпожа Гергана Димитрова, работят по иновативния проект на училището „В баланс с природата“ по тема “Моят роден край”.

            Във връзка с изучаване забележителностите на родния край в часовете по родинознание, всеки ученик изтегли своя тема и направи самостоятелно проучване, свързано с различните аспекти от живота в миналото и настоящето на Смолян. Информацията беше оформена и онагледена с рисунки и изображения.

Всеки ученик презентира своята работа пред съучениците си, за да могат в детайли да вникнат в отделните природни и културни наследства на Родопския край. Всички индивидуални  проучвания бяха събрани в книжки,  които могат бъдат предоставени за разглеждане и използване от останалите ученици в училището.

За да обогатят своите представи за живота и бита в миналото на хората, живели по нашите земи, учениците посетиха РИМ “Стою Шишков”-  град Смолян, където разгледаха експозицията на музея. Особен интерес предизвикаха експонатите в залата за обичаите и традициите. Децата усетиха българския дух, съхранен през вековете и се възхитиха на изобретателността на предците ни…

В един от часовете по родинознание беше проведена дискусия за погледа на децата към бъдещето на нашия град. Децата изказаха своите идеи и предложения за развитието на град Смолян.

Проектната дейност ще продължи като по всички учебни дисциплини учениците ще изучават характерните особености на родния край и ролята на водата в живота на родопчани.

Опознай миналото, за да се свържеш със своя корен, да го обикнеш, пресътвориш красотата му отново и опазиш природата за бъдещите поколения!


ЕКОПРИЯТЕЛИ

Учениците от IV В клас и техните учители Живка Караманолова и Татяна Раева се включиха в иновативния проект на ОУ „Иван Вазов“ – „В баланс с природата“ с редица екологични дейности:

Старт на  дейностите даде работата върху текст за четене с разбиране БРЕМЕТО НА БОКЛУКА. Учениците  четоха, писаха, спориха и отговаряха на въпроси, свързани с проблемите на планетата. Разсъждаваха какво можем ние да направим, за да има по-малко боклук и да не замърсяваме природата?

За да се провокира интерес към природата, съчетан с любовта към родината, беше подредена изложба с любими стихове от български поети, посветени на природата и красотата на родината под надслов ОТ ОБИЧ СЪТВОРЕНО, ОТ ПОКОЛЕНИЯТА СЪХРАНЕНО.

Учениците преписаха и рецитираха стихотворенията, които най-много им харесват и рисуваха по темата.

Проведе се ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ЗАНИМАНИЕ сред природата на тема „Есен“, в което четвъртокласниците обогатиха своите  знания по човекът и природата, четене, изобразително изкуство, музика и туризъм. Научиха правила за организиран поход, за ориентиране в природата, начини за достигане до нулев отпадък. „Плодчето си ти хапни и семенцето в природата изхвърли!“. Научиха нагледно видовете растителност,  промените на природата през есента, наблюдаваха и разказваха за „сиромашкото“ лято. Наблюдаваха цветовете на есента и описаха звуковата картина на гората през есента.

ЗЕЛЕНИ ЕКОПАТРУЛИ –   Четвъртокласниците почистиха парка около Планетариума, двора на училището и близка гора, убедени в бремето на боклука и необходимостта от опазване на природата.

ЕКОПРОЕКТИ – Проведе се урок – наблюдение, в който разделени на отбори, учениците проучваха сред природата замърсителите на въздуха, водата, почвата и последиците от това замърсяване. Резултатите от проучването, изводите  и предложенията за решаване на проблема, подкрепени със снимки и рисунки, намериха място на изработени по отбори табла.

ЕКОРЕЧНИК –  Предизвикателство към всички екоприятели е изработването на екоречник с думи, свързани с природата и нейното опазване.

Създадена е ЗЕЛЕНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА – ЕКОАТЕЛИЕ, в която учениците  ще творят по темата през цялата година.

Всички дейности, игри  и емоции от преживяното сред природата, учениците описват в своя ЕКОДНЕВНИК.

Дейностите на ЕКОПРИЯТЕЛИТЕ ще продължат през цялата учебна година.


“В баланс с природата”

[dflip id=”6106″ ][/dflip]

На базата на добрите практики в областта на екологията избрахме темата на настоящата иновация. Тя е свързана с предходната, като продължаваме да търсим доброто, за да опазим нашата планета зелена, да изградим умения и навици за компостиране и регулиране количеството на отпадъците, да научим учениците, а дори и възрастните около нас, как по-добре да съхраняват чистотата на околната среда. Да станем природохармонични, да бъдем в баланс с природата.


“В търсене на доброто”

[dflip id=”6121″][/dflip]

Основно училище “Иван Вазов”- Смолян е първото иновативно училище на територията на област Смолян в рамките на четири години с иновация „В търсене на доброто“.

То е първото училище, в което се въвежда ранно чуждоезиково обучение, ИКТ в обучението и „Класна стая на бъдещето”. Участието по Национална програма “Иновации в действие” на МОН даде възможност да бъдат осъществени мобилности по програмата, които включват както посещения на наши ученици и учители в други иновативни училища от страната, така и гостувания на територията на нашето училище на други иновативни екипи.

От 22 до 24 октомври група от учители, ръководен екип и ученици от ОУ “Иван Вазов” гостуваха на СУ “Йордан Йовков” – Бургас. По време на мобилността те наблюдаваха открити уроци с иновативни практики, свързани с методите на преподаване по околен свят, математика, български език и литература, човекът и природата. Мнения, идеи, бъдещи намерения учителските екипи обмениха по време на ползотворна и интересна дискусия. Мобилността бе под мониторинг от г-жа Таня Колева-старши експерт от РУО Бургас, която даде висока оценка на споделения иновативен опит.

От 5 до 7 ноември група учители и ученици от СУ “Йордан Йовков” – Бургас на свой ред посетиха нашето училище. Гостите бяха посрещнати от г-жа Росица Лакудова – директор на училището и педагогическия екип. На гостите бяха представени иновативни практики в начален и прогимназиален етап, свързани с прилагане на дигитални технологии. На гостите бяха представени разнообразни иновативни практики, сред които проектна дейност и работа по екипи с екологична насоченост. Те наблюдаваха бинарен урок по география и човекът и природата в пети клас, където чрез виртуалната лаборатория STEM се пренесоха в Слънчевата система. В залата на РИОСВ Смолян четвъртокласници представиха урок с практически опити за свойствата на водата и въздуха, а в час по английски език в пети клас бе представен методът “Обърната класна стая”. Като подарък гостуващата група получи посещението в най-големия Планетариум в България.

От 12 до 14 ноември имахме удоволствието да посрещнем и втората група по мобилностите в рамките на Национална програма “Иновации в действие”. Нашите гости този път бяха от ОУ “Св.св. Кирил и Методий”- с. Драгоево, обл. Шумен. Разнообразната програма на посещението започна с презентация на историята и постиженията на нашето училище. На 13 ноември гостите наблюдаваха иновативни часове по английски език и български език в четвърти и първи клас, включващи иновативни техники за насърчаване на четенето, както и бинарен урок по география и човекът и природата с използване на виртуална лаборатория STEM в пети клас.

В последния ден от престоя си гостите наблюдаваха учене без учебник и екипна работа в урок по български език и литература в пети клас, игровизация и екипна работа в урок по български език и литература в четвърти клас и проектна работа, включваща историческо проучване в седми клас. Учениците от гостуващото училище имаха възможността да се включат в съвместни дейности със своите връстници от ОУ “Иван Вазов”. Освен незабравими спомени гостите получиха и символични подаръци, които да им напомнят за емоциите и впечатленията от споделеното време. Като заключителен етап на гостуването се проведе ползотворна дискусия, в която домакини и гости обобщиха постигнатото в рамките на програмата и споделиха идеи за общи бъдещи планове.


Национална програма “Иновации в действие” – Албуми:

1. Гости от СУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Драгоево

2. Гости от СУ “Йордан Йовков” – Бургас

3. Посещение на ОУ “Иван Вазов” – Смолян в СУ “Йордан Йовков” – Бургас

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"