ОУ "ИВАН ВАЗОВ"
Име Фамилия Длъжност Клас / Група / Предмет
1 Росица Лакудова Директор  
2 Зорница Димитрова Зам. директор  
3 Росица Обретенова Педагогически съветник  
4 Цветан Каменарски РН „ИКТ“  
5 Ирина Чолакова Главен учител 1 а
6 Снежанка Узунова Главен учител Математика и ИТ
7 Величка Киндова Старши учител 1 б
8 Живка Караманолова Старши учител 1 в
9 Борка Вълчецова Старши учител 2 а
10 Саша Манолевска Старши учител 2 б
11 Илияна Ценова Старши учител 2 в 
12 Йорданка Ташева Старши учител 3 а
13 Здравка Данева Старши учител 3 б
14 Петя Бойчева Старши учител 3 в
15 Бисерка Димитрова Старши учител 4 а
16 Марина Жинотева Старши учител 4 б
17 Мария Кубатева Старши учител 4 в
18 Кирил Маринов Старши учител 4 г
19 Лиляна Йовкова Учител ЦДО Група 1 а
20 Диана Найденова Учител ЦДО група 1 б
21 Татяна Раева Старши учител ЦДО група 1 в
22 Веселина Марокова Старши учител ЦДО група 2 а
23 Сийка Стефанова Старши учител ЦДО група 2 б
24 Десислава Парова Учител ЦДО група 2 в
25 Милена Стоилова Старши учител ЦДО група 3 а
26 Миглена Манева Учител ЦДО група 3 б
27 Жечка Кариева Старши учител ЦДО група 3 в
28 Цветелина Узунова Учител ЦДО група 4 а
29 Мария Бабаджанкова Учител ЦДО група 4 б
30 Веселка Барганска Старши учител ЦДО група 4 в
31 Гергана Димитрова Старши учител ЦДО група 4 г
32 Емилия Петканова Старши учител БЕЛ
33 Валерия Петкова Старши учител БЕЛ
34 Бонка Балийска Учител БЕЛ
35 Ася Хаджиева Старши учител Английски език
36 Мая Кехайова Старши учител Английски език
37 Мая Бакърджиева Старши учител Английски език
38 Величка Ангелова Учител Английски език
39 Калинка Цветкова Старши учител Математика, Физика, ЧП
40 Силвия Хусева Учител Математика, Физика, ЧП
41 Калина Калчева Учител История и цивилизации
42 Малина Анастасова Старши учител География и икономика
43 Валентина Тодорова Старши учител Биология, Химия, ЧП
44 Соня Цветкова Учител Музика
45 Сава Богданов Старши учител Изобразително изкуство
46 Галя Александрова Старши учител Технологии и предприемачество, БЕЛ
47 Марин Мирчев Старши учител Физическо възпитание и спорт
48 Росен Бакърджиев Старши учител Физическо възпитание и спорт
49 Надка Кондилова Учител ЦДО Група 5 (сборна)
50 Надя Стоянова Учител Немски език
51 Русанка Бодурова Хореограф Хореография
52 Бистра Иванова Ресурсен учител  
53 Вирджиния Спирова Психолог  
54 Кина Брешкова-Манолевска Логопед  
55 Валентина Маринска Главен счетоводител  
56 Мариета Герчева Финансов контрольор  
57 Васка Пеева ЗАС  
58 Васил Ангелов Домакин  
59 Асен Старчев Поддръжка  
60 Ангел Янчевски Портиер  
61 Елена Доневска Хигиенист  
62 Бистра Димитрова Хигиенист  
63 Зорница Петрова Хигиенист  
64 Хубенка Кисьова Хигиенист  
Към началото