ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

БЛЕСТЯЩА ИЗЯВА НА МЛАДИТЕ МАТЕМАТИЦИ ОТ ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – СМОЛЯН

След провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ Основно училище „Иван Вазов“ има заслужен повод за гордост. От отличените 12 състезатели на областно ниво във възрастови групи І, ІІ, ІІІ и ІV клас осем са възпитаници на нашето училище:

І клас

Жанет Маркова Караманолева – І място
Михаил Иванов Гавазов – ІІІ място

ІІ клас

Никола Георгиев Кабасанов – І място
Дестин Димитър Палийски – ІІІ място

ІІІ клас

Божидар Иванов Анчев – І място
Елица Василева Русинова – III място

ІV клас

Ивайло Веселинов Чавдаров – І място
Виктория Ивайлова Карафезиева – ІІ място

Поздравяваме ви, скъпи ученици! Желаем бъдещи успехи на вас и вашите учители:

Бисерка Димитрова – І А клас
Марина Жинотева – І Б клас        
Ирина Чолакова – ІІ А клас
Величка Киндова – ІІ Б клас
Борка Вълчецова – ІІІ А клас
Саша Манолевска – III Б клас
Здравка Данева – ІV Б клас
Петя Бойчева ­– ІV В клас

Окончателен протокол с резултатите на учениците от ОУ “Иван Вазов”

 

БЛЕСТЯЩА ИЗЯВА НА МЛАДИТЕ МАТЕМАТИЦИ ОТ ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – СМОЛЯН
Към началото