ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

 

Отчет за 2-ро тримесечие – 2021
1 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 322
2 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 338
3 Отчет ПО 2020г. – Дейност 322
4 Отчет ПО 2020г. – Дейност 338
5 Отчет ПО 2020г. – Дейност 713
Отчет за 1-во тримесечие – 2021
1 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 322
2 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 338
3 Отчет ПО 2020г. – Дейност 322
4 Отчет ПО 2020г. – Дейност 338
5 Отчет ПО 2020г. – Дейност 713
Бюджет – 2021
1. Бюджет 2021г. – Дейност 322
2 Бюджет 2021г. – Дейност 338
Разпределение на Преходен остатък – 2020 
2 Дейност 338 ПО 2020
3 Дейност 713 ПО 2020
Отчет за 4-то тримесечие – 2020
1 Дейност 322 – Бюджет 2020
2 Дейност 338 – Бюджет 2020
3 Дейност 713 – Бюджет 2020
4 Дейност 322 – ПО 2019
5 Дейност 338 – ПО 2019
6 Дейност 713 – ПО 2019
Отчет за 3-то тримесечие – 2020
1 Дейност 322 – Бюджет 2020г
2 Дейност 338 – Бюджет 2020г
3 Дейност 713 – Бюджет 2020г
4 Дейност 322 – ПО 2019г
5 Дейност 338 – ПО 2019г
6 Дейност 713 – ПО 2019г
Бюджет за 2-ро тримесечие – 2020
1 Дейност 322 – Бюджет 2020
2 Дейност 338 – Бюджет 2020
3 Дейност 322 – ПО 2019
4 Дейност 338 – ПО 2019
5 Дейност 713 – ПО 2019
Отчет за 1-во тримесечие – 2020
1 Дейност 322 – Бюджет 2020
2 Дейност 338 – Бюджет 2020
3 Дейност 322 – ПО 2019
4 Дейност 338 – ПО 2019
5 Дейност 713 – ПО 2019
Отчет за 1-во тримесечие – 2019
1. Бюджет 2019 Деиност 322 31.03.19г
2. Бюджет 2019 Дейност 338 31.03.19г
3. ПО 2018 Дейност 322 31.03.2019г
Отчет за 2-ро тримесечие – 2019
1. Бюджет 2019 Деиност 322 31.03.19г
Отчет за 3-то тримесечие – 2019
1. Бюджет 2019 – Дейност 322
2. Бюджет 2019 – Дейност 338
3. Преходен остатък 2018 – Дейност 322
4. Преходен остатък 2018 – Дейност 338
5. Преходен остатък 2018 – Дейност 713
Отчет за 4-то тримесечие – 2019
1. Бюджет 2019 Дейност 322
2. Бюджет 2019 Дейност 338
3. Бюджет 2019 Дейност 713
4. Преходен остатък 2018 Дейност 322
5. Преходен остатък 2018 Дейност 338
6. Преходен остатък 2018 Дейност 713
Разпределение на Преходен остатък – 2019
1. ПО 2019 Дейност 322
2. ПО 2019 Дейност 338
3 ПО 2019 Дейност 713
 
Бюджети от минали години

 

Към началото