ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Иновативно училище

Иновационно училище

Национална програма “Иновации в действие” – Албуми:

1. Гости от СУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Драгоево

2. Гости от СУ “Йордан Йовков” – Бургас

3. Посещение на ОУ “Иван Вазов” – Смолян в СУ “Йордан Йовков” – Бургас

Основно училище „Иван Вазов”- Смолян е първото иновативно училище на територията на област Смолян. То е първото училище, в което се въвежда ранно чуждоезиково обучение, ИКТ в обучението и „Класна стая на бъдещето”. Участието по Национална програма “Иновации в действие” на МОН даде възможност да бъдат осъществени мобилности по програмата, които включват както посещения на наши ученици и учители в други иновативни училища от страната, така и гостувания на територията на нашето училище на други иновативни екипи.

От 22 до 24 октомври група от учители, ръководен екип и ученици от ОУ “Иван Вазов” гостуваха на СУ ,,Йордан Йовков,, – Бургас. По време на мобилността те наблюдаваха открити уроци с иновативни практики, свързани с методите на преподаване по околен свят, математика, български език и литература, човекът и природата. Мнения, идеи, бъдещи намерения учителските екипи обмениха по време на ползотворна и интересна дискусия. Мобилността бе под мониторинг от г-жа Таня Колева-старши експерт от РУО Бургас, която даде висока оценка на споделения иновативен опит.

От 5 до 7 ноември група учители и ученици от СУ ,,Йордан Йовков,, – Бургас на свой ред посетиха нашето училище. Гостите бяха посрещнати от г-жа Росица Лакудова – директор на училището и педагогическия екип. На гостите бяха представени иновативни практики в начален и прогимназиален етап, свързани с прилагане на дигитални технологии. На гостите бяха представени разнообразни иновативни практики, сред които проектна дейност и работа по екипи с екологична насоченост. Те наблюдаваха бинарен урок по география и човекът и природата в пети клас, където чрез виртуалната лаборатория STEM се пренесоха в Слънчевата система. В залата на РИОСВ Смолян четвъртокласници представиха урок с практически опити за свойствата на водата и въздуха, а в час по английски език в пети клас бе представен методът “Обърната класна стая”. Като подарък гостуващата група поучи посещението в най-големия Планетариум в България.

От 12 до 14 ноември имахме удоволствието да посрещнем и втората група по мобилностите в рамките на Национална програма “Иновации в действие”. Нашите гости този път бяха от ОУ ,,Св.св. Кирил и Методий,,- с. Драгоево, обл. Шумен. Разнообразната програма на посещението започна с презентация на историята и постиженията на нашето училище. На 13 ноември гостите наблюдаваха иновативни часове по английски език и български език в четвърти и първи клас, включващи иновативни техники за насърчаване на четенето, както и бинарен урок по география и човекът и природата с използване на виртуална лаборатория STEM в пети клас.

В последния ден от престоя си гостите наблюдаваха учене без учебник и екипна работа в урок по български език и литература в пети клас, игровизация и екипна работа в урок по български език и литература в четвърти клас и проектна работа, включваща историческо проучване в седми клас. Учениците от гостуващото училище имаха възможността да се включат в съвместни дейности със своите връстници от ОУ ,,Иван Вазов,,. Освен незабравими спомени гостите получиха и символични подаръци, които да им напомнят за емоциите и впечатленията от споделеното време. Като заключителен етап на гостуването се проведе ползотворна дискусия, в която домакини и гости обобщиха постигнатото в рамките на програмата и споделиха идеи за общи бъдещи планове.

Към началото