ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Проект “Образование за утрешния ден”

През учебната 2019/2020 година в Основно училище „Иван Вазов“ – Смолян, бяха сформирани 4 групи по проект ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ с обхват на 73 ученици от втори клас:

  • „IT изследователи 1“ с ръководител Илияна Ценова
  • „IT изследователи 2“ с ръководител Илияна Ценова
  • „IT изследователи 3“ с ръководител Силвия Хусева
  • „IT изследователи 4″ с ръководител Силвия Хусева

 

На 03.06.2020г. и 04.06.2020г. групите представиха своите заключителни проекти с които показаха знанията и уменията си в дигиталния свят.

 

Към началото