ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Важно! Преминаване на учениците от V до VII клас в ОРЕС

Уважаеми родители,

След заседание на Областния щаб за противодействие на COVID-19 на 11.03.2021 г. и заповед № РД-01-48/11.03.2021 г. на Регионална здравна инспекция за периода от 12.03.2021 г /петък/ до 26.03.2021 г. /петък/ включително се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици в област Смолян от V до ХІІ клас.

Важно! Преминаване на учениците от V до VII клас в ОРЕС
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"