ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

До родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,
публикуваме за Вас График на дейностите по приема в първи клас за учебната 2022/2023 година.

Дата Дейност
до 31.05.22г. вкл.
  • Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас / на място или на e-mail на училището./
02.06.2022г.
  • Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране
от 02.06.2022г. до 06.06.2022г. вкл.
  • Записване на учениците
07.06.2022г.
  • Обявяване на свободните места
От 07.06.2022г. до 10.06.2022г. вкл.
  • Подаване на заявления за участие във второ класиране /по e-mail./
08.09.2022г.
  • Родителска среща
До родителите на бъдещите първокласници
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"