ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Отлично представяне на учениците от II до VI клас в VII Областно математическо състезание „Стоян Попратилов“

 

На 15.10.2022 година се проведе VII Областно математическо състезание „Стоян Попратилов“  за ученици от II до XII клас по повод празника на община Смолян.

Състезанието традиционно се провежда от Съюза на математиците в България – секция Смолян, Община Смолян, РУО – Смолян и ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“- филиал Смолян. Учениците от XII клас, които се класират на призовите места са поставени оценки за прием във ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Това състезание е в чест на видния математик Стоян Попратилов роден в гр. Смолян и оставил в наследство повече от 20 учебника, сборника и учебни помагала за учениците от 5 до 10 клас, както и ръководства за учителите. На математическите форуми на всички равнища е един от най-активните участници.

За поредна година учениците от ОУ „Иван Вазов“ се представиха отлично по математика:

 • Кристиян Карабов 2.В клас – 1 място в област Смолян
 • Ванеса Дупчева 2.А клас  – 3 място в област Смолян
 • Йоана Костова 2.В клас – 3 място в област Смолян
 • Мартин Узунов 2.В клас– 4 място в област Смолян
 • Александър Кацаров 2.В клас – 5 място в област Смолян
 • Дона Пепеланова 2.В клас– 6 място в област Смолян
 • Жанет Караманолева 3.Б клас – 3 място в област Смолян
 • Михаил Гавазов 3.А клас – 3 място в област Смолян
 • Сияна Фотева 3.А клас – 6 място в област Смолян
 • Михаил Николов 4.Б клас – 1 място в област Смолян
 • Никола Кабасанов 4.Б клас – 1 място в област Смолян
 • Дестин Палийски 4.А клас – 2 място в област Смолян
 • Мартин Пашов 4.В клас – 2 място в област Смолян
 • Калоян Велиев 4.В клас – 4 място в област Смолян
 • Денислав Гаджев 4.Б клас – 6 място в област Смолян
 • Елица Русинова 5.Б клас – 3 място в област Смолян
 • Костадин Гунчев 6.В клас – 1 място в област Смолян
 • Виктория Карафезиева 6.В клас – 3 място в област Смолян

 

Отлично представяне на учениците от II до VI клас в VII Областно математическо състезание „Стоян Попратилов“
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"