ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Отлично представяне на Надин на Националния кръг в Добрич – V място

Надин Манафова от VІІ клас ни представи успешно на националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022 – 2023 година. Състезанието се провежда в две възрастови групи, както следва:
І възрастова група – ученици от VI до VІII клас включително, които изучават английски език в училище в рамките на общообразователната си подготовка;
ІІ възрастова група – ученици от IХ до ХI клас включително, които изучават английски език в училище в рамките на общообразователната си подготовка.
Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула:
1. Предварително подготвено устно представяне по тема, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието за определената година.
2. Свободен разговор с членовете на националната комисия, които оценяват представянето на участниците.
Представянето на участниците от двете възрастови групи се оценява от жури от по трима членове. Оценяването се извършва по точки според разработени от националната комисия критерии, като членовете на съответното жури попълват протокол.
Гордеем се с представянето на Надин! Пожелаваме още много успешни класирания на националните кръгове на олимпиади и състезания!

Отлично представяне на Надин на Националния кръг в Добрич – V място
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"