ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Общинският кръг на националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“

Уважаеми ученици и родители,
Общинският кръг на националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ за учениците от IV, V, VI и VII  клас ще се проведе на 25.02.2023г.(събота) от 14:00 часа. Учениците следва да се явят в училище 30 минути преди началния час.
Продължителност: 3 астрономически часа
За учебната 2022 – 2023 година глобалната тема е „Изкуство и математика – в красотата
има логика“ и се обвързва с учебния предмет математика.
Изобразителната задача се изпълнява с материали и пособия на ученика и осигурени от него: акварел, темпера, пастели, цветни тушове; моливи, креда, въглен, сангин, туш, пастел; триъгълник, линия, пергел, гума, четки, съд за вода, палитра, паус, ножица, син химикал.

Формат на рисувателния лист:

– за живопис – 35/50 см;

– за графика – 35/50 см или 25/35 см;

– за декоративно-приложни изкуства/дизайн – 35/50 см или 25/35 см.

Общинският кръг на националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"