ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Второ място на Общински кръг на ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2023г.

Второ място на Общински кръг на ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2023г. за отбора от VI б клас:
1. Анджелина Матеева Илчева;
2. Мая Сергеева Дрянкова;
3. Яна Станиславова Павлова;
4. Александър Илиянов Парунски;

Второ място на Общински кръг на ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2023г.
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"