ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Важна информация относно възстановяване сумата за купони!

Уважаеми родители,

За възстановяване сумата за неизползвани купони, трябва да представите фискалния бон за закупени купони.
Връщането на сумата ще осъществява по графика за получаване на Удостоверенията за завършен клас.

Важна информация относно възстановяване сумата за купони!
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"