ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

За тебе, Апостоле!

Днес 19.02.2024 г., по повод 151 годишнината от гибелта на Васил Левски,учениците от IV Б клас, с класен ръководител госпожа Бабаджанкова, представиха открит урок по БЕЛ, на тема ” Апостолът в премеждие”. Урокът бе подготвен съвместно с ресурсния учител г-жа Бистра Иванова.
Децата представиха презентация за живота и делото на Апостола, запознаха се с разказа, отговаряха на въпроси към текста и работиха в групи.
Гости на изявата бяха г-жа Раева – зам. директор, г-жа Спирова- педагогически съветник, г-жа Караманолова – главен учител в начален етап и ученици от начален етап.

За тебе, Апостоле!
Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"